Мрамор

Мрамор

Мраморът е метаморфна скала. Той се състои от ре-кристализирани карбонатни минерали, най-често калцит и доломит. Мраморът намира най-често приложение в интериорния дизайн като облицовка и настилка в бани и други помещения. В допълнение на това, той може да бъде използван за изработка на различни изделия, архитектурни детайли и мозайки. Мраморът се среща във всички цветови гами, въпреки че най-известните негови вариации са в бяло. Като материал той се харектеризира и със задължителните за него „вени“.